Viktig rolle for Senter for hav og Arktis

Foto: Senter for hav og Arktis
Senterets åpning fant sted på Husøy på nordsiden av Senja.

-Vi har sett behovet for et senter som kan sammenstille, analysere og formidle kunnskap om den blå økonomien i nordområdene, sa statsminister Erna Solberg under senterets åpning lørdag 25. august.

Senter for hav og Arktis er nemlig blitt et viktig ledd i regjeringens havsatsning, hvis mål er å skape nasjonal og internasjonal forståelse for hvordan havet forvaltes på en bærekraftig måte.

Kunnskapsutvikling

Sentralt i dette arbeidet står kunnskapsutvikling, særlig om bærekraftig verdiskapning knyttet til havnæringene – en viktig del av senterets mandat. I tillegg skal senteret tilrettelegge for tettere samarbeid mellom ulike kompetansemiljø, blant annet mellom maritim og marin sektor, petroleum, mineralutvinning, romteknologi og overvåking.

Engasjert næringsliv

Fra venstre: Direktør i Nofima/styremedlem Øyvind Fylling-Jensen, statsminister Erna Solberg, rektor ved UiT/styreleder Anne Husebekk og direktør ved Senter for hav og Arktis Jan-Gunnar Winther.

Privat næringsliv er allerede involvert i senteret gjennom et råd bestående av representanter fra viktige fagmiljøer og havbedrifter.

-Jeg er glad for at det private næringsliv engasjerer seg i senteret. Det trenger vi, sa Solberg under åpningstalen.

-Jeg har tro på at dere sammen skal utgjøre en forskjell, og bidra til å løfte Norge som havnasjon – både nasjonalt og internasjonalt, fortsatte statsministeren.

-Forventningene om at senteret skal stimulere til privat-offentlig samarbeid ser vi fram til å levere på, kontret direktør Jan-Gunnar Winther.

Kontaktpunkt i høynivåpanel

Senter for hav og Arktis har også fått en viktig rolle knyttet til det internasjonale høynivåpanelet for bærekraftig havøkonomi. Høynivåpanelet ble opprettet av Solberg i januar 2018, og er sammensatt av regjeringssjefer i en rekke kyststater fra ulike verdenshjørner, blant annet utviklingsland. I 2020 skal panelet levere en rapport om havøkonomiens betydning for bærekraftig utvikling.

I det forestående arbeid skal Senter for hav og Arktis være kontaktpunkt inn mot norske fagmiljøer. Panelets første møte finner sted om en måned i New York.

-Norske miljøer har unik kompetanse som også andre stater kan nyte godt av, særlig hva gjelder kombinert vern og bruk av havressurser. Vi gleder oss til å ta fatt på oppgaven, og er takknemlig for statsministerens tillit, sa Winther.

Senter for hav og Arktis ble opprettet av regjeringen i fjor. For å dekke etablering, drift og ivaretakelse av senterets oppgaver, er det bevilget totalt 10 millioner over statsbudsjett i 2017 og 2018.

Les statsministerens åpningstale her.