Havagenda i New York

Senter for hav og Arktis deltar den kommende uken på møter i New York for å diskutere bærekraftig utvikling av havet.

Den 73. sesjonen av FNs generalforsamling er satt, og i den forbindelse samles flere tunge internasjonale havinitiativer i storbyen. Med FNs 2030-agenda, og spesielt FNs bærekraftsmål #14 som bakteppe, skal de planlegge strategier og samarbeid fremover.

Oppblomstring av havinitiativer

De siste årene har sett en særlig oppblomstring av globale havinitiativer, hvor Norge spiller en sentral rolle. I bresjen står Erna Solbergs etablering av et internasjonalt havpanel, som under FNs generalforsamling avholder første formelle møte på høyeste politisk nivå. Havpanelet, opprettet i januar 2018 og bestående av en rekke statsledere, starter snart arbeidet med en rapport om havøkonomiens betydning for bærekraftig utvikling.

  • Senter for hav og Arktis er oppnevnt som kontaktpunkt for havpanelet. Les mer her.

I tillegg møtes to andre prominente havnettverk: ‘Friends of Ocean Action’ initiert av Verdens økonomiske forum, og ‘Action Platform for Sustainable Ocean Business’ etablert av FNs næringslivsinitiativ Global Compact. Direktør Jan-Gunnar Winther deltar på møter i regi av disse nettverkene 24. og 25. september.

Bærekraftig businessforum

Hoveddelen av Winthers opphold går med til Global Compacts toppmøte og dets havsatsning ‘Action Platform for Sustainable Ocean Business’. Norge er både hovedsamarbeidsland og hovedsponsor, selv om næringsliv på sikt vil stå for en større del av finansieringen. Målet er å bygge et fundament for bærekraftig bruk av havet på tvers av maritime næringer, etter hvert som den blå økonomien utvikler seg.

-Mine forventninger er at næringslivet i Global Compact nettverket fortsetter å utvikle og styrke samfunnsmessige-, økonomiske- og miljømessige bærekraftsmodeller, slik vi nylig hørte fra det norske oljefondet. Noen omtaler partnerskap som ‘den fjerde’ bærekraftsdimensjonen, og dette nettverket har på kort tid understreket hvor kraftfullt samarbeid og samspill kan være. Næringslivet og finanssektoren har sterke og effektive virkemidler som kan gi raske samfunnsendringer. Det blir virkelig spennende å se om det kommer opp nye ideer på møtene i neste uke, sier Winther.

Fremme havspørsmål internasjonalt

De kommende møtene blir en viktig arena hvor Senter for hav og Arktis skal bidra til å fremme havspørsmål på den internasjonale dagsordenen.

-Nettverkene som møtes i New York representerer noen av de fremste miljøene innen politikk, forvaltning, forskning, filantropi, forretningsliv og finans som tar mål av seg å utvikle bærekraftige og produktive hav. Det er viktig for Norge at den globale innsatsen på hav inkluderer nordlige havområder, sier Winther.

-Videre må vi kontinuerlig utvikle og raffinere vår virksomhet i norske havområder slik at vi ligger i verdensfronten på helhetlig, kunnskapsbasert forvaltning som balanserer vern og bruk. Dette griper inn i kjernen av havsenterets mandat: å bidra til rene og rike hav i nordområdene, avslutter han.