Senter for hav og Arktis inngår samarbeid med DNV GL

Foto: Jan Roald
En fornøyd gjeng! Øverst fra venstre: Jan-Gunnar Winther (Senter for hav og Arktis), Geir Gotaas (Senter for hav og Arktis), Jens Laugesen (DNV GL), Kay Erik Stokke (DNV GL) og Bjørn Kj. Haugland (DNV GL). Nederst fra venstre: Therese Rist (Senter for hav og Arktis), Ida Folkestad Soltvedt (Senter for hav og Arktis), Bente Pretlove (DNV GL) og Anne Husebekk (UiT). Foto: Jan Roald.

Senteret skal vurdere tilstanden til den blå økonomien i nordområdene, og har gitt DNV GL i oppdrag å utarbeide de første fagrapportene.

Rapportene skal kartlegge status, utfordringer og muligheter knyttet til verdiskapning og bærekraftig utvikling av de havbaserte næringene. Sluttproduktet – som ferdigstilles våren 2019 – skal bidra til å styrke det nasjonale kunnskaps- og beslutningsgrunnlaget, og blir senterets første faglige produkt.

Samarbeidet ble offisielt innledet under et møte i Tromsø onsdag 10. oktober.

–Vi er forventningsfulle til at arbeidet skal munne ut i konkrete råd som både beslutningstakere, forvaltningen og næringslivet kan dra nytte av. Havets ressurser byr på enorme muligheter for vekst og velstand, men krever en kunnskapsbasert, helhetlig tilnærming om vi skal nyte godt av dem også på sikt. Vi håper å bidra til dette, og ser fram til å formidle resultatene neste år, sier Jan-Gunnar Winther, direktør ved Senter for hav og Arktis.

I tillegg til en statusrapport, omfatter oppdraget en fremsynsstudie. Begge skal utformes innen rammen av FNs bærekraftsmål. En viktig oppgave blir derfor å tilpasse disse til en norsk, arktisk kontekst.

–Vi ønsker at de globale – og relativt generelle – bærekraftsmålene skal gis en skreddersøm som er anvendbar for forvaltning og næringer langs kysten vår. Uten lokal bærekraft, vil vi ikke nå de globale målene, sier Winther.

Bjørn Kj. Haugland, konserndirektør for bærekraftig utvikling i DNV GL, og Jan-Gunnar Winther, direktør ved Senter for hav og Arktis, signerer kontrakt for inngått samarbeid. Foto: Therese Rist.

Etter en anbudsprosess hvor flere sterke kandidater meldte seg, ble DNV GL vurdert som den best kvalifiserte tilbyderen.

–Som tilbyderen med bredest erfaring og ekspertise, skilte DNV GL seg ut fra andre aktuelle aktører. DNV GL leverte et svært godt tilbud, med et kompetent team bestående av eksperter på bærekraftig utvikling og næringsliv knyttet til havet. I tillegg har DNV GL et stort eksternt nettverk som kan benyttes i gjennomføringen av prosjektet. Vi gleder oss til å starte samarbeidet, sier Winther.

–Sammen med senter for hav og Arktis ser vi frem til å hjelpe Norge med å ta kloke veivalg for å videreutvikle den blå økonomien i nordområdene, sier Bjørn Kjærand Haugland, bærekraftsdirektør i DNV GL.

–En bærekraftig vekst i den blå økonomien er avgjørende for Norges velferdsutvikling, og vi er svært glad for å etablere dette samarbeidet med senteret. Vi vil bruke vår kompetanse og nettverk til å utarbeide kunnskapsbaserte råd om hvordan Norge kan balansere vern og bruk, avslutter han.