Aktuelt

Senter for hav og Arktis lanserer statusrapport om bærekraftig blå økonomi i nord

Rapporten måler hvordan det står til med FNs bærekraftsmål i norsk del av Arktis, med spesielt fokus på…

Senter for hav og Arktis i nytt samarbeid med REV Ocean

–Samarbeidet er svært positivt for senteret, både fordi vi leverer på vårt oppdrag om å utløse offentlig-privat partnerskap,…

Senter for hav og Arktis etablerer partnerskap med FNs miljøprogram

Partene vil blant annet samarbeide om problemstillinger knyttet til marin forurensning – spesielt den store mengden plast som…

Foto: Jan Roald

Senter for hav og Arktis inngår samarbeid med DNV GL

Senteret skal vurdere tilstanden til den blå økonomien i nordområdene, og har gitt DNV GL i oppdrag å…

Havagenda i New York

Senter for hav og Arktis deltar den kommende uken på møter i New York for å diskutere bærekraftig…

Foto: Lawrence Hislop, Grid Arendal

Første steg mot styrket kunnskap

Mandag 3. september er endelig frist for å levere tilbud i Senter for hav og Arktis’ anbudskonkurranse. Senteret…

Foto: Senter for hav og Arktis

Viktig rolle for Senter for hav og Arktis

-Vi har sett behovet for et senter som kan sammenstille, analysere og formidle kunnskap om den blå økonomien…