Om oss

Åpning av senteret under Husøydagan 2018. Fra venstre Øyvind Fylling-Jensen (Nofima), statsminister Erna Solberg, Anne Husebekk (UiT) og Jan-Gunnar Winther (Senter for hav og Arktis). Foto: Senter for hav og Arktis

Senter for hav og Arktis er oppnevnt av regjeringen for å sammenstille, analysere og formidle kunnskap om den blå økonomien i nordområdene. Senteret har et særlig fokus på verdiskapning og bærekraftig næringsutvikling, og skal tilrettelegge for tettere samarbeid mellom ulike kompetansemiljø knyttet til hav og Arktis. I tillegg skal senteret bidra til Norges innsats for å fremme havspørsmål på den internasjonale dagsorden, og til aktiv oppfyllelse av FNs bærekraftsmål #14 om vern og bruk av havet.

Styringsgruppen, ledet av Anne Husebekk fra UiT Norges arktiske universitet, er senterets øverste organ. Senteret har også opprettet et råd, ledet av Jan-Frode Janson fra Sparebank1 Nord-Norge.

Senter for hav og Arktis er en virksomhet under Nærings- og fiskeridepartementet, og administrativt lagt til Nofima. For 2017/2018 har senteret et budsjett på 10 millioner kr.