Rådet

Rådet består av ledere fra relevante bransjeaktører, organisasjoner og bedrifter, og skal bistå Senter for hav og Arktis med overordnede og strategiske veivalg.

For perioden 2018-2020/2021 er følgende medlemmer oppnevnt:

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Liv B. Ulriksen (leder), Konserndirektør kreditt og risikostyring, Sparebank 1 Nord-Norge

 

 

  • Nina Jensen, administrerende direktør, X-four 10/REV

 

 

 

 

  • Thomas Hansen, daglig leder, Mearrasiida